Velkommen som medlem i Nord-Karmøy rideklubb!

Ved å bli medlem i Nord-Karmøy rideklubb støtter du klubbens arbeid hvor målet er idrettsglede for alle  med hesten  i fokus i ett rusfritt miljø. Forskning viser også at både hesten og all aktivitet rundt denne kan bidra til egenskaper som kan være nyttige å ha med seg på veien inn i voksen livet. Stikkord: mestring, trygghet og ansvar.

Å bli medlem gjøres enkelt og kjapt her inne på innmeldingssiden.

I Nord-Karmøy rideklubb er ALLE  hjertelig velkommen som medlemmer:) 

Når du melder deg inn i klubben betaler du samtidig for medlemskapet. 

Medlemskontingent er obligatorisk for alle aktive i klubben bla fordi den dekker forsikring i Idrettsforbundet.                                 

En må være medlem for å kunne delta på aktivitetene og stevnene våre.

Kontigenten gir også et  bidrag til driften av idrettslaget. Medlemskontingenten danner grunnlaget for støtte fra Idrettsforbundet.                                                               

 Familiekontigenten er også i år redusert til kun kr 500. Vi ønsker  svært gjerne familiemedlemmer i samme husstand som deg som medlemmer. Familiemedlemskap gjelder for familiemedlemmer  som bor på samme adresse.                                  Har du barn under 18 år?  Sjekk om de har rett på støtte fra kommunen til bla medlemskontigenten:  Aktivitetskort  og kontigent

Betalt medlemskontingent gir gyldig medlemskap for et kalenderår fra 01. januar til 31. desember.

Medlemskapet gir stemmerett på årsmøtet. 

Vennligst ta kontakt hvis det er noe. Mail adressen vår er:  post@nordkarmoyrideklubb.no

Vi gleder oss til 2024 sammen med dere!!! 

Barn tom 16 år
Pris: 450

Familie
Pris: 500

Voksen
Pris: 550